Tập trung nguồn lực xử lý ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, thành phố Hà Nội dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, triển khai các dự án xử lý rác thải, nước thải… Tuy nhiên, thực tế, chất lượng môi trường ở Hà Nội vẫn chậm cải thiện.
03-12-2022
08:42

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Lập hồ sơ GPMT và Đăng ký môi trường

 
 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung