TP.HCM: Triển khai công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn TP.HCM.
15-07-2021
09:18

>> Công ty Môi trường Chiêu Dương.

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Nhận thu gom xử lí chất thải công nghiệp

Theo đó, TP.HCM sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa. TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy nhằm thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm với môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.

Hoạt động thu gom rác thải nhựa tại Công viên 23/9
Hoạt động thu gom rác thải nhựa tại Công viên 23/9

 

Theo UBND TP.HCM, nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính: tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh… Kinh nghiệm trong công tác phòng chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị ứng dụng trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung