Xử lý nghiêm hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng.
12-04-2021
08:23

>> Công ty Môi trường Chiêu Dương.

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Nhận thu gom xử lí chất thải công nghiệp

Xử lý nghiêm hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng
Ảnh minh họa

Để thực hiện tốt công tác này, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, khẩn trương tìm vị trí, tổ chức triển khai các trạm trung chuyển tạm thời, vị trí xử lý tái chế, chôn lấp chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu xử lý của địa phương và các khu vực lân cận trong giai đoạn trước mắt.

Đồng thời, tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn theo phân cấp quản lý; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn xây dựng vi phạm trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện phát triển các vị trí xử lý chất thải rắn xây dựng, UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, khẩn trương tìm vị trí, tổ chức triển khai các trạm trung chuyển tạm thời, vị trí xử lý tái chế, chôn lấp chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu xử lý của địa phương và các khu vực lân cận trong giai đoạn trước mắt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nghiên cứu, trình UBND Thành phố dự thảo hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong đó việc phân cấp đầu tư, quản lý sau đầu tư hoặc cải tạo, nâng cấp các trạm trung chuyển, xử lý tái chế, chôn lấp chất chất thải rắn xây dựng phục vụ nội huyện, giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, NN&PTNT, Giao thông Vận tải theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy hoạch, xác định vị trí, giao thông, các thủ tục đầu tư, đáp ứng yêu cầu về môi trường, giá dịch vụ xử lý, các yêu cầu về hành lang thoát lũ (đối với vị trí ngoài đê) và các nội dung liên quan khác.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển, xử lý đối với khối lượng chất thải rắn xây dựng đổ chưa đúng nơi quy định trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng, trộn lẫn chất thải rắn xây dựng vào rác thải sinh hoạt; xe vận chuyển gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trung bình mỗi ngày lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn ước tính khoảng 2.500-3.000 tấn, trong khi đó các bãi tập kết chung của thành phố đã lấp đầy. Ngoài ra, các chủ nguồn thải chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên...

Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng trên địa bàn TP. Hà Nội đã triển khai một số biện pháp, tuy nhiên trên nhiều tuyến đường vẫn xuất hiện những đống phế thải vô chủ, cho thấy việc ngăn chặn nạn đổ trộm rác thải vẫn chưa thật sự hiệu quả. Thực trạng này cần tiếp tục được quan tâm xử lý để bộ mặt đô thị của Thủ đô không bị nhếch nhác, mất mỹ quan

 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung