Bà Rịa – Vũng Tàu: Giải đáp ý kiến cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường

Trước kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Khóa VI, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại địa phương. Theo đó, 11 tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 62 điểm trong toàn tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được tổng hợp và gửi UBND tỉnh xem xét, trả lời góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào chính quyền và các cơ quan chức năng.
19-12-2020
07:45

>> Công ty Môi trường Chiêu Dương.

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Nhận thu gom xử lí chất thải công nghiệp

Đẩy mạnh việc xây dựng lộ trình di dời hoạt động chế biến cao su, nhằm sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
Đẩy mạnh việc xây dựng lộ trình di dời hoạt động chế biến cao su, nhằm sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước các kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VI, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành chức năng giải quyết nhiều nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh liên quan đến các lĩnh vực như: quy hoạch, đầu tư, giao thông; tài nguyên, môi trường, nông nghiệp; văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục…Trong đó, lĩnh vực tài nguyên, môi trường là những lĩnh vực nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Trong đó, về môi trường, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành quyết liệt hơn trong việc thực hiện các giải pháp giải xử lý tình trạng ô nhiễm, trong đó tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, ô nhiễm nguồn nước….

Cụ thể, cử tri đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng có giải pháp di dời Nhà máy xử lý chất thải Dung Ngọc (lò nấu chì) ra khỏi khu dân cư khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ; xử lý dứt điểm vi phạm về xử lý rác thải không đúng quy định, xử lý rác nguy hại, chất thải sinh hoạt không đảm bảo quy trình, xả nước thải ô nhiễm vượt quy chuẩn ra ngoài, làm ảnh hưởng đến môi trường sống và nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh của Công ty KBEC Vina tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; di dời Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng tại xã Đá Bạc và Nhà máy chế biến cao su Xà Bang tại xã Xà Bang huyện Châu Đức để chấm dứt tình trạng ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ hoạt động này….

Cũng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri không chỉ góp phần quan trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Do đó, các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VI thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh đã cơ bản được giải quyết.

Theo đó, đối với ý kiến về Nhà máy xử lý chất thải Dung Ngọc, UBND tỉnh đã giao cho Sở TN&MT chủ trì và phối hợp với Trung tâm quản lý các khu xử lý chất thải tập trung, kiểm tra thực tế tiến độ của dự án và công tác bảo vệ môi trường của dự án. Theo ghi nhận, đến ngày 25/11/2020 dự án đã hoàn thành hệ thống công trình thu gom nước thải, hệ thống thu gom thoát nước mưa; đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động theo quy định. Nhà máy sẽ thực hiện di dời  vào khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên trong tháng 6/2021. Trong quá trình hoạt động chờ di dời, Nhà máy xử lý chất thải Dung Ngọc vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh các biên pháp bảo vệ môi trường theo quy định, trường hợp nhà máy gây ô nhiễm, có phản ánh của người dân thì buộc phải chấm dứt hoạt động trước thời hạn.

Còn đối với Công ty KBEC Vina tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, hiện nay toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom hằng ngày trên địa bàn tỉnh đều được tập trung chôn lấp tại dự án của Công ty KBEC Vina nên dẫn đến quá tải (khối lượng trung bình khoảng 920 tấn/ngày). Việc sử dụng công nghệ chôn lấp, cùng hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải chưa được đầu tư hoàn chỉnh, một số thiết bị đã đầu tại hệ thống xử lý nước thải đã bị hư hỏng dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề về môi trường trong thời gian qua, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh giao cho sở TN&MT tiến hành kiểm tra, phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) giám sát, kiểm soát đặc biệt hoạt động chôn lấp chất thải của Công ty KBEC Vina; yêu cầu Công ty khắc phục những tồn tài trong việc thu gom, xử lý nước thải, trường hợp Công ty chưa khắc phục hoặc chậm khắc phục thì đề nghị xử phạt nghiêm theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý chất thải bằng công nghệ tái chế, đốt phát điện để tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường và phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy.

Bà Rịa – Vũng Tàu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ chôn lấp sang phương pháp đốt, tái chế để giảm tải cho Công ty KBEC Vina, đồng thời giảm áp lực cho môi trường
Bà Rịa – Vũng Tàu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ chôn lấp sang phương pháp đốt, tái chế để giảm tải cho Công ty KBEC Vina, đồng thời giảm áp lực cho môi trường

Với Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, do vị trí hoạt động của nhà máy nằm gần khu dân cư nên thời gian qua thường xuyên có phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi phát sinh từ hoạt động của nhà máy làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức trực thuộc Công ty TNHH Phát Hưng Tây Ninh hoạt động từ năm 2006, tuy nhiên thường xuyên có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, năm 2010, nhà máy này đã bị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định đình chỉ hoạt động, do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài và không thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục. Năm 2013, nhà máy Phát Hưng được cấp phép hoạt động trở lại khi đã xây dựng được đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến 2019, Công ty liên tục vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và yêu cầu công ty phải đầu tư, cải tạo lại hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định.

Mới đây, (ngày 25/11/2020) Sở TN&MT, UBND huyện Châu Đức đã tổ chức thanh tra đối với nhà máy. Kết quả thanh tra cho thấy, Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường. Công ty chưa hoàn thành việc xây dựng kho chứa nguyên liệu; khu vực sân tập kết nguyên liệu mới chỉ xây dựng được một phần có mái che; nhà kho xuống cấp; chưa có biện pháp tách riêng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa tại khu vưc chứa nguyên liệu; chưa xây dựng kế hoạch giảm thiểu và phương án kiểm soát triệt để mùi hôi theo đúng cam kết.

Về việc này, UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng tăng cường giám sát, xử lý vi phạm và kiểm soát việc hoàn thành khắc phục các quy định về bảo vệ môi trường, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải của công ty theo đúng nội dung công ty đã cam kết, đảm bảo đúng quy định; trường hợp hết tháng 12/2020 công ty không khắc phục thì cương quyết xử phạt, đình chỉ hoạt động để chờ di dời đến vị trí phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn giao cho UBND huyện Châu Đức và Sở Công Thương xác định vị trí để di dời Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng tại xã Đá Bạc và Nhà máy chế biến cao su Xà Bang tại xã Xà Bang để chấm dứt tình trạng ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ hoạt động này. Theo đó, vị trí di dời các nhà máy trên là Khu công nghiệp Châu Đức. Hiện nay, các sở, ngành chức năng đang tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhằm sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung