TP.HCM: Đặt hàng bổ sung xử lý rác thải sinh hoạt

UBND TP.HCM vừa chấp thuận việc đặt hàng bổ sung khối lượng rác sinh hoạt xử lý tại nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (Khu liên hợp xử lý rác thải Tây Bắc - Củ Chi).
29-07-2021
10:36

>> Công ty Môi trường Chiêu Dương.

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Nhận thu gom xử lí chất thải công nghiệp

Đặt hàng bổ sung khoảng 1.000 tấn/ngày

Cụ thể, TP.HCM đặt hàng thêm cho Công ty Cổ phần Vietstar tiếp nhận, xử lý với khối lượng khoảng 500 - 600 tấn/ngày. Như vậy, tổng khối lượng rác xử lý của Công ty Cổ phần Vietstar sẽ được đặt hàng tương đương với khối lượng rác mà TP.HCM đã giao thêm để xử lý hiện nay là khoảng 1.800 tấn/ngày. Đồng thời, TP.HCM đặt hàng thêm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tiếp nhận, xử lý với khối lượng khoảng 400 tấn/ngày. Như vậy, tổng khối lượng rác xử lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa sẽ được đặt hàng tương đương với khối lượng rác mà TP.HCM đang giao thêm để xử lý hiện nay là khoảng 1.400 tấn/ngày.

Theo UBND TP.HCM, đây là khối lượng rác sinh hoạt đặt hàng bổ sung để Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa xử lý thêm cho TP.HCM dựa trên tình hình gia tăng rác thải trên địa bàn thành phố, không phải là khối lượng rác sinh hoạt tối thiểu bắt buộc TP.HCM cam kết giao đến các công ty như khối lượng đã ký trong hợp đồng hiện nay.

Dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Vietstar.
Dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Vietstar.

UBND TP.HCM đề nghị Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa hoàn thành tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường khi thực hiện tiếp nhận khối lượng đặt hàng này trong vòng 6 tháng. Đồng thời, thực hiện nghiêm và đầy đủ tất cả các biện pháp bảo vệ môi trường được phê duyệt trong các hồ sơ bảo vệ môi trường.

Hiện nay, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM khoảng  9.500 tấn/ngày. Trong đó, chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Bình Chánh) trung bình 6.000 tấn/ngày; chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (Củ Chi) trung bình 620 tấn/ngày; tái chế tại Công ty Cổ phần  Vietstar trung bình 1.300 tân/ngày; tái chế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa trung bình 1.000 tấn/ ngày.

Khắc phục tồn tại tại 2 đơn vị đặt hàng

Về tình trạng ô nhiễm môi trường do lượng rác thải tồn lưu tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Tâm Sinh nghĩa (đã có kết luận trước đó), UBND TP.HCM  đề nghị  2 đơn vị này tiến hành che phủ kín toàn bộ lượng chất thải tồn lưu tại các bãi lưu chứa trong khuôn viên nhà máy hiện nay. Cùng với đó, triển khai thu gom toàn bộ nước rỉ rác phát sinh tại các bãi lưu chứa về hệ thống xử lý tập trung trong khuôn viên nhà máy. Đồng thời, phải tăng cường chuyển trả chất thải tồn lưu tại các bãi lưu chứa trong khuôn viên nhà máy về bãi chôn lấp số 3.

Lượng rác thải tồn lưu trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Vietstar.
Lượng rác thải tồn lưu trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Vietstar.

“Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa cam kết phải xử lý khối lượng rác tồn trong khuôn viên nhà máy trong thời gian 2 năm. Đồng thời, không được để phát sinh thêm lượng rác tồn lưu trong khuôn viên nhà máy của công ty” - văn bản của UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tiếp nhận khối lượng chất thải chuyển trả từ nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (chất thải trơ sau phân loại và chất thải tồn lưu tại nhà máy của 2 công ty) với khối lượng từ 1.200 - 1.500 tấn/ngày cho đến khi 2 công ty này giải phóng toàn bộ chất thải tồn lưu tại nhà máy. Đây là khối lượng chất thải đã qua công đoạn phân loại, xử lý tại nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, không phải rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của TP.HCM được chuyển giao trực tiếp đến các nhà máy xử lý.

UBND TP.HCM giao Sở TN&MT dự thảo Phụ lục hợp đồng cung ứng dịch vụ xử lý đối với khối lượng rác giao thêm cho Công ty Cổ phần Vietstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa gửi Sở Tư pháp và Sở Tài chính góp ý trước khi hoàn chỉnh trình UBND TP.HCM thông qua để Sở TN&MT ký kết với nhà đầu tư.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung