TP.HCM phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như thế nào?

Từ 24.11, người dân Sài Gòn không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác. Và nếu như không phân loại rác tại nguồn, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt bằng tiền từ 15 - 20 triệu đồng.
27-11-2018
09:13

Công ty Môi trường Chiêu Dương   - Từ 24.11, người dân Sài Gòn không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác. Và nếu như không phân loại rác tại nguồn, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt bằng tiền từ 15 - 20 triệu đồng.

>> Tư vấn thiết kế hệ thống xử lí khí thải chuyên nghiệp.

>> Nhận thu gom xử li chất thải tại Bình Dương.

>> Xử lý rác thải giá rẻ.

>> Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Mới đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, các hộ gia đình, chủ nguồn thải, không phân loại rác và chuyển giao theo nhóm chất thải, đơn vị thu gom sẽ nhắc nhở. Trường hợp tái phạm nhiều lần, đơn vị thu gom sẽ thông báo cho chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt.

Tại khoản 4 Điều 20 của quy định này nêu: Phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung