Quảng Ngãi sẽ di dời Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và quy hoạch thành Trung tâm Logistics

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) đi vào hoạt động từ năm 2005, sau 17 năm hoạt động đã xảy ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc. UBND TP Quảng Ngãi đã có những định hướng cụ thể trong di dời và kiểm tra phát hiện các đơn vị gây ô nhiễm...
31-08-2022
07:51

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Người dân sống gần Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây (xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) rất bức xúc vì các cơ sở, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải chưa xử lý qua môi trường.

Tại thông báo số 28/TB-UBND ngày 12-11-2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nêu rằng cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đã xảy ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và người dân đã phản ánh qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Do vậy định hướng của tỉnh là sẽ di dời cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và UBND TP Quảng Ngãi đã thực hiện cập nhật chủ trương di dời cụm công nghiệp này vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040, đồng thời, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất của TP Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn nước gần khu công nghiệp có màu đen kịt, ô nhiễm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nguồn nước gần khu công nghiệp có màu đen kịt, ô nhiễm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bên cạnh đó, theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 thì vị trí cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây được quy hoạch là “Trung tâm Logistics” và không quy hoạch phát triển mới các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, các sở, ngành đã dừng việc tham mưu UBND tỉnh cấp phép đầu tư, cho thuê đất đối với dự án mới tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và UBND thành phố đang tiếp tục thực hiện quản lý, từng bước chuyển đổi thành loại hình dịch vụ kho bãi theo đúng quy hoạch.

Nhằm cụ thể hóa định hướng di dời cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra khỏi khu vực đô thị trung tâm thành phố, chuyển đổi chức năng để phát triển đô thị và giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian đến, UBND thành phố sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, vận động các đơn vị đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây tự nguyện di dời đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung