Bộ GD ĐT yêu cầu đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi trở lại học tập

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe và tinh thần cho học sinh và giáo viên khi học sinh trở lại trường học.Hiện nay, có 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, ngừa dịch bệnh do nCoV thêm 1 tuần nữa.
10-02-2020
08:26

>> Công ty Môi trường Chiêu Dương

>> Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

>> Nhận thu gom xử lí chất thải công nghiệp

Bộ GD-ĐT cho biết, đã có 62/63 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD-ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, hầu hết các tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 10-16/2. Tỉnh Yên Bái cho nghỉ học từ 10/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.  4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An.

Bộ GD-ĐT  yêu cầu các Sở GD-ĐT trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin  phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng, chống bệnh dịch do virus Corona gây ra.

Ngoài ra,  các cơ sở giáo dục  chuẩn bị   các biện pháp để đón học sinh trở lại trường  sau thời gian tạm nghỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe  và tinh thần của tất cả học sinh, giáo viên theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học.

 

Trường hợp cần thiết học sinh học sẽ học bù vào thứ 7

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch học bù cho học sinh  tại địa phương theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định. Thời gian học bù được sử dụng từ quỹ thời gian dự phòng đã được quy định.

Bộ GD-ĐT sẽ quyết định việc điều chỉnh một số mốc thời gian  trong khung kế hoạch thời gian năm học để các địa phương xây dựng kế hoạch học bù bảo đảm khả thi và thực hiện chất lượng, hiệu quả căn cứ vào tình hình thực tiễn.

Ngoài ra, sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sử dụng cơ cở vật chất của nhà trường để tổ chức học bù cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trường hợp cần thiết, tổ chức một số buổi học bù vào thứ bảy hoặc chủ nhật để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung