Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt nêu rõ 7 đối tượng được giảm giá vé tàu hoả dịp Tết 2023. Cụ thể, Điều 23 Nghị định 65/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt) quy định như sau:

7 đối tượng được giảm giá vé gồm: Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; Người cao tuổi; Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định 65/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ: Trường hợp đối tượng chính sách xã hội đi tàu được hưởng từ 2 chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá vé cao nhất.

Người được miễn, giảm giá vé tàu phải xuất trình giấy chứng nhận thuộc đối tượng quy định cùng giấy tờ tùy thân khi mua vé và khi đi tàu./.