Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

4 doanh nghiệp ở 2 huyện Hương Sơn, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vi phạm hành chính 282 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
08-08-2022
08:16

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt thanh kiểm tra liên ngành vừa qua đã tiến hành thanh, kiểm tra 16 đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện có 4 doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu xây dựng, gồm 2 mỏ đất và 2 mỏ đá ở huyện Hương Sơn và Hương Khê có hành vi vi phạm trong quá trình khai thác.  Do để xảy ra nhiều vi phạm trong việc khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 282 triệu đồng đối với 4 doanh nghiệp này.  Cụ thể, các doanh nghiệp này khai thác không đúng thiết kế, khai thác vượt công suất cho phép, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đảm bảo an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường.  Sau khi làm rõ các sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản đối với 4 doanh nghiệp tổng số tiền 282 triệu đồng và yêu cầu khẩn trương khắc phục các vi phạm trước khi tiếp tục việc khai thác.  Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành còn yêu cầu 1 đơn vị khác giải trình do có một số sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản.  Đợt thanh, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nằm trong kế hoạch kiểm tra 52 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt thanh kiểm tra liên ngành vừa qua đã tiến hành thanh, kiểm tra 16 đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện có 4 doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu xây dựng, gồm 2 mỏ đất và 2 mỏ đá ở huyện Hương Sơn và Hương Khê có hành vi vi phạm trong quá trình khai thác.

Do để xảy ra nhiều vi phạm trong việc khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 282 triệu đồng đối với 4 doanh nghiệp này.

Cụ thể, các doanh nghiệp này khai thác không đúng thiết kế, khai thác vượt công suất cho phép, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đảm bảo an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi làm rõ các sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản đối với 4 doanh nghiệp tổng số tiền 282 triệu đồng và yêu cầu khẩn trương khắc phục các vi phạm trước khi tiếp tục việc khai thác.

Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành còn yêu cầu 1 đơn vị khác giải trình do có một số sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản.

Đợt thanh, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nằm trong kế hoạch kiểm tra 52 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung