Bình Định chọn nhà đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp gần 300 tỷ đồng

Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện tổ chức sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất,...
01-09-2022
08:17

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ban hành Quyết định về việc Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.

Theo đó, nhà đầu tư phải là nhà đầu tư độc lập hoặc từng thành viên trong liên danh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bình Định chọn nhà đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp gần 300 tỷ đồng

Tiêu chí và thang điểm đánh giá lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An theo quy định tại tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An là dự án nhằm thu hút vốn đầu tư, tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện để đưa vào sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp Bình An.

Ngoài ra, dự án còn tập trung tạo điều kiện tổ chức sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Dự án được đầu tư xây dựng với diện tích 38,234 ha, bao gồm các hạng mục chính như: san nền, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, cây xanh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 289,5 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 144,3 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai dự án từ năm 2022. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 36 tháng (3 năm) kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án nhận bàn giao đất.

Dự án sau khi hoàn thiện sẽ tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện để đưa vào sản xuất tập trung tại Cụm Công nghiệp Bình An.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định có 19 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sở Công thương tỉnh Bình Định cũng ra thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Bình An.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ phải đảm bảo tối thiểu là 30 ngày từ ngày danh mục dự án cụm công nghiệp được đăng tải.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8.105 tỷ đồng và 13 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.296 tỷ đồng.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung