Đề nghị di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường vào khu công nghiệp

Cử tri đề nghị thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất T.B.N có biện pháp khắc phục triệt để về ô nhiễm môi trường hoặc di dời vào khu công nghiệp, để đảm bảo sức khỏe cho người dân xung quanh và tránh ô nhiễm môi trường
30-07-2022
08:06

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất T.B.N thuộc diện phải di dời theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 31-5-2018 của UBND thành phố phê duyệt Đề án hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2025. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng, tham mưu chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Dự kiến sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp giữa năm 2023.

Trong thời gian chờ di dời vào cụm công nghiệp và nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty T.B.N, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra việc chấp hành của công ty trong vấn đề bảo vệ môi trường để kịp thời xử lý theo quy định.

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung