Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án đang hoạt động vui lòng liên hệ 090 888 7149
12-03-2017
19:18
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
đề án bảo vệ môi trường
 
Trình tự thực hiện:
 
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TƯ.
 
Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
 
Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp phiếu biên nhận cho người nộp.
 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
* Bước 3: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành các thủ tục cấp quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do không cấp.
 
* Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo ngày hẹn được ghi trên phiếu biên nhận.
 
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
 
+ Biên nhận hồ sơ;
 
+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định);
 
+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (trường hợp đơn vị đề nghị là tổ chức).
 
- Cách thức thực hiện:  trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
+ Bản chính Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường: 01 bản
 
+ Bản chính Bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển: 07 bản
 
+ Bản sao y chứng thực một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp: 01 bản
 
+ Bản sao Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TƯ.
 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TƯ.
 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): sở, ban ngành, phòng Tài nguyên - Môi trường quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn.
 
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
 
- Lệ phí (nếu có): không có
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
 
+ Mẫu Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (đính kèm);
 
+ Mẫu Bản đề án bảo vệ môi trường (Cấu trúc và yêu cầu) (đính kèm).
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
 
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 
Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 
Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường;
 
Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục chất thải nguy hại;
 
Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
 
Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.
 
Hãy gọi ngay cho Công ty môi trường Chiêu Dương để được tư vấn miễn phí về Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung