Hồ sơ môi trường cơ bản cần có cho doanh nghiệp

Công ty môi trường Chiêu Dương chuyên tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ môi trường một cách nhanh chóng, uy tín, an toàn để quý doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh.
12-03-2017
18:56

Khi Nghị định 40/2019/NĐ-CPThông tư 25/2019/TT-BTNMT được áp dụng, thì hàng loạt quy định sửa đổi và bổ sung khiến nhiều doanh nghiệp khá hoang mang về việc lập các hồ sơ môi trường.

Môi trường Chiêu Dương hiểu được nỗi lo lắng và băn khoăn của quý khách hàng, nay chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng những thông tin cần thiết về hồ sơ môi trường theo quy định mới mà cơ sở sản xuất kinh doanh cần thực hiện:

Hồ sơ môi trường cơ bản
Hồ sơ môi trường cơ bản

I. TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI/ MỞ RỘNG DỰ ÁN/ NÂNG CÔNG SUẤT

Trước khi mở doanh nghiệp, chủ đầu tư triểu khai xây dựng dự án/ mở rộng dự án/ nâng công suất cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh cần tiến hành lập các hồ sơ môi trường như sau:

1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019. Chi tiết hồ sơ xem TẠI ĐÂY

2. Kế hoạch bảo vệ môi trường
Áp dụng đối với các Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất thuộc đối tượng quy định tại Cột 5 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019

3. Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 4 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.
Thời gian thực hiện: sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt trước đó

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường chỉ lập 1 lần và áp dụng trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Công ty chỉ phải lập lại nếu có sự thay đổi về quy mô, công suất, địa điểm sản xuất.

II. SAU KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

2/ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: liệt kê danh mục chất thải phát sinh thực tế tại công ty và chỉ lập 1 lần trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Công ty chỉ phải lập lại nếu có sự thay đổi lượng chất thải phát sinh hoặc phát sinh loại chất thải mới.

Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải: Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh Chất thải nguy hại > 600 kg/năm bắt buộc phải lập Sổ chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại

Đối tượng phải thực hiện Báo cáo quản lý CTNH lần đầu
- Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm.

- Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hằng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stokholm về các chất hữu cơ khó phân hủy.
- Cơ sở dầu khí ngoài biển

3/ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ :

Được quy định tại thông tư 25/2019/TT – BTNMT. Báo cáo này tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.

4. Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại gọi chung là Chủ nguồn thải CTNH, phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề Quản lý CTNH.

5. Hồ sơ xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả thải vào nguồn nước tiếp nhận > 5 m3/ngày.đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và < 5 m3/ngày.đêm đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Những hồ sơ môi trường cần biết
Những hồ sơ môi trường cần biết

Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi cho Công ty chúng tôi để được tư vấn ngay nhé!

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung