Hồ sơ môi trường cơ bản cần có cho doanh nghiệp

Công ty môi trường Chiêu Dương chuyên tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ môi trường một cách nhanh chóng, uy tín, an toàn để quý doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh.
12-03-2017
18:56

Công ty môi trường Chiêu Dương chuyên tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ môi trường một cách nhanh chóng, uy tín, an toàn để quý doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh.

Hồ sơ môi trường cơ bản cần có cho doanh nghiệp
Hồ sơ môi trường cơ bản
 

1/ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

a/ Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc ĐTM: Trước khi công ty sản xuất thì phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (trước đây gọi là Cam kết bảo vệ môi trường) hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM)

b/ Đề án bảo vệ môi trường: Sau khi đi vào hoạt động sản xuất mà không  có  Bản kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc ĐTM thì công ty phải lập Đề án bảo vệ môi trường để bổ sung.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường chỉ lập 1 lần và áp dụng trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Công ty chỉ phải lập lại nếu có sự thay đổi về quy mô, công suất, địa điểm sản xuất.

Nếu Doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà không có chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 12 tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau :

+ Đối với trường hợp phải lập Cam kết bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 3.000.000.

+Đối với trường hợp phải lập Cam kết bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 – 50.000.000.

2/ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: liệt kê danh mục chất thải phát sinh thực tế tại công ty và chỉ lập 1 lần trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Công ty chỉ phải lập lại nếu có sự thay đổi lượng chất thải phát sinh hoặc phát sinh loại chất thải mới.

Nếu Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký thì bị phạt theo Điều 21 tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau :

+ Phạt tiền từ 30.000.000 – 40.000.000 nếu không đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

3/ Lập báo cáo giám môi trường định kỳ :

+ Đối với công ty ở Bình Dương thì cần đo đạc 4 lần/năm và lập báo cáo giám sát 1 lần vào cuối năm.

+ Đối với các tỉnh thành còn lại thì cần đo đạc và lập báo cáo giám sát 2 lần/năm

 Nếu Doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ mà không làm sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau :

+Phạt cảnh cáo từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng

+Phạt tiền từ 5.000.000 – 70.000.000 đồng hoặc bị tước giấy phép kinh doanh

Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi cho Công ty chúng tôi để được tư vấn ngay nhé!

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung