Lập Báo cáo hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết

Công ty môi trường Chiêu Dương - chuyên tư vấn Lập báo cáo hoàn thành nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết - giá rẻ - uy tín - 090 888 7149
12-03-2017
19:15
Trình tự, thủ tục xin xác nhận việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt thực hiện như sau:
quy trình hoàn thành đồ án bảo vệ môi trường thông qua các bước sau:
môi trường 1
vhjdfhfkdhfdkjfckd
 
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
 
Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp.
 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
 
* Bước 3: Phòng Quản lý môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp giấy xác nhận việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân lý do không cấp.
 
* Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo ngày hẹn được ghi trên phiếu biên nhận.
 
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
 
+ Biên nhận hồ sơ.
 
+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
 
+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị  xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường (trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường là tổ chức).
 
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
+ Bản chính Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt: 01 bản
 
+ Bản chính Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt: 07 bản
 
+ Bản chính Bộ kết quả phân tích mẫu chất thải sau xử lý: 03 bản
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
   + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên Môi Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
   + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
 
   + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
   + Cơ quan phối hợp: Sở, ban ngành, phòng Tài nguyên - Môi trường quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn.
 
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
 
- Lệ phí (nếu có): Tùy theo Quyết định thu của Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
 
   + Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt;
 
   + Mẫu Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): tùy theo cấp
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
* Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
 
* Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường;
 
* Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 
* Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 
* Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường;
 
* Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục chất thải nguy hại;
 
* Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;
 
* Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.
 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung